Het gaat goed met R en de antilichamen. 

De coronacijfers Een laag reproductiegetal eind mei, een recent maar kort IC-piekje, lekker veel testcapaciteit en veel antilichamen in Noord-Brabant en Limburg.

Het reproductiegetal R leek even boven de 1 uit te komen, half mei. Dat wil zeggen: een zieke steekt gemiddeld meer dan één persoon aan en dan kan de epidemie weer groeien. Maar in de laatste update van het RIVM laat de R al weer een gunstiger ontwikkeling zien: de schatting is dat het getal eind mei op 0,56 lag, en zo laag was de R sinds het begin van de epidemie nog niet. Lees meer ...

19-06-2020
 
Terug